Devletin Salgın Durumunda Aldığı Sağlık Önlemleri

Kısa zamanda bir hastalığın veya başka bir durumun yaygınlaşarak çok fazla kişiye bulaşmasına salgın denir. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte tıp dünyasının üstün olanaklarıyla alınan önlemler sayesinde büyük salgınların ortaya çıkmasını engellemektedir.

Devletin Salgın Durumunda Aldığı Sağlık Önlemleri

Devletin Salgın Durumunda Aldığı Sağlık Önlemleri

Devletin Salgın Durumunda Aldığı Sağlık Önlemleri

Salgın Hastalıkların Nedenleri

Salgın hastalıklar çoğu zaman mevsimlerle ilgilidir. Ancak bazen savaş, yokluk, kıtlık gibi durumlar da salgına sebep olabilmektedir. Salgınlar iki gruba ayrılır; birinci gruptakiler yazın ve sonbaharda ortaya çıkarlar, bunlar sindirim yoluyla bulaşırlar; tifo, kolera, dizanteri ve kökeni virüs olan karaciğer kanseri bu gruptaki hastalıklara örnek gösterilebilir. İkinci gruptakiler ise ilkbaharda ve kış mevsiminde ortaya çıkarlar, burun-boğaz yoluyla geçen grip, çiçek, kızamık vb. hastalıklar örnek gösterilebilir.

Salgın Durumunda Alınan Önlemler

Salgın hastalıklarla mücadelede en önemli şey hastalığın oluşmasına sebebiyet veren enfeksiyon zincirini oluşturan halkalardan birinin yok edilmesidir. Bu mücadelede devlet en büyük görevi üstlenmektedir, alacakları her bir önlem halkın sağlık ve salahiyeti için büyük önem taşımaktadır. Devletin salgın hastalıklara karşı aldığı önlemler 3’e ayrılır. Bunlar;

1)Konağa Yönelik Önlemler

Hastalığı henüz kapmamış kişilere yönelik önlemler arasında en çok önem taşıyanları serum, sağlık eğitimi, bağışıklama, ilaç ve aşı ile koruma sayılabilir. Bu önlemler arasında en önemli durum sağlık eğitimidir, kısa sürede sonuç alınabilen bir yöntem değildir ama çok önemli bir yer tutmaktadır. İlaçla koruma; hastalığı olan kişilerle temasa geçmiş veya temasa geçebilecek sağlam kişilerin ilaçla korunmasıdır.

Bağışıklama; salgın bölgesinde, sağlam kişileri korumaya yönelik olarak serumlarla pasif bağışıklama, aşılarla da aktif bağışıklama yapılır. Sağlık eğitimi; yalnızca salgın hastalıklara karşı önlem olarak değil aynı zamanda toplumu genel sağlık konusunda bilinçlendirmek amacıyla yapılır. Özellikle hijyen konularına uyulması konusunda çok dikkat edilmesi gerektiği vurgulanır.

2)Bulaşma Yollarına Yönelik Tedbirler

Dezenfeksiyon; enfeksiyon maddesinin vücut dışında kimyasal ve fiziksel yöntemlerle yok edilmesidir. Bulaşma yollarına karşı alınan en önemli önlem budur. Hastaneden çıkan ve hastalık etkenini taşıyan salgılardaki etkenler yok edilir. Dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasal maddelere dezenfektan denir.

Çevre şartlarının düzeltilmesi; özellikle besinlerle ve suyla bulaşan hastalıkları önlemede büyük önem taşır. Salgın bölgesindeki bütün sulardan numuneler alınır ve sağlıklı içme suyu için sular dezenfekte edilir. Umuma açık tuvaletlere, çöplük, gübrelik gibi yerlere ilaçlama yapılır. Gıda maddelerinin denetimi; hastalık bulaştırma aracı olarak düşünülen her türlü gıda maddelerinden uygun şekilde numune alınıp bakteriyolojik analiz yapılır.

3)Kaynağa Yönelik Tedbirler

Enfeksiyon kaynağına yönelik başlıca önlemler; ihbar, kesin tanı koymak ve hasta olanların tedavi edilmesidir. Gerekli önlemlerin alınabilmesi için zamanında ihbar edilmesi çok önemlidir. İhbar edilen hastalığın kesin tanısı yapılmadır. Enfeksiyonu ortadan kaldırmak içinse hastalar tedavi edilir, etkenlerin çevreye yayılması önlenir.

Cevap Bırakın