Kan Kanseri Nedir, Nasıl Ortaya Çıkar, Teşhis Ve Tedavisi Nasıl Yapılır ?

Kan Kanseri Nedir, Nasıl Ortaya Çıkar, Teşhis Ve Tedavisi Nasıl Yapılır ? Kan kanseri, ilikte kan üreten kök hücrelerde bir takım kanserli yapıların oluşması ve bunların kontrol edilemez bir şekilde artması ve lenf bezleri yoluyla diğer organlara yayılması olarak tanımlanabilecek bir tür malign kan hastalığıdır.

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilen kan kanseri, çocukluk çağı kanserlerinin büyük bir bölümünü oluşturur. Tedavide en önemli etken hastalığın erken teşhis edilerek tedavisine başlanmasıdır.

Kan Kanseri Nedir

Kan Kanseri Nedir, Nasıl Ortaya Çıkar, Teşhis Ve Tedavisi Nasıl Yapılır ?

Kan Kanseri Nasıl Ortaya Çıkar?

Kan kanserleri türüne göre kronik veya akut olarak 2’ye ayrılır ve bunlarda kendi içinde kan hücrelerin cinsine göre sınıflandırılır. İlk olarak kemik iliğinde başlayıp sonradan diğer organlara yayılan kan kanseri diğer adıyla löseminin erkenden fark edilmesi tedavi şansını büyük oranda artırır.

Her iki türde farklı belirtiler göstermekle birlikte genel olarak dikkat edilmesi ve doktora başvurulması gereken başlıca belirtiler aşağıdaki gibidir:

– İştahsızlık ve aşırı kilo kaybı

– Nedeni belirli olmayan uzun süren yüksek ateş

– Başta boyun bölgesindekiler olmak üzere lenf bezlerinde şişlik

– Aşırı halsizlik, yorgunluk

– Dalak ve karaciğerde büyüme

– Özellikle bel ve bacak eklemlerinde nedensiz ağrılar

– Vücutta çarpma vb. neden olmadan beliren morluklar ve kırmızı döküntüler.

Kan Kanserinde Teşhis Nasıl Konulur?

Kan kanserinde teşhis, yapılan kan testleri sonucunda konulur. Gerekirse daha detaylı inceleme için kemik iliğinden örnek alınarak incelenebilir. Teşhis konulduktan sonra hemen tedaviye başlanır.

Kan Kanserinde Tedavi

Yetişkin ve çocuklarda görülen kan kanserlerinde tedavi kemoterapi ile yapılmaktadır. İlerleyen tıbbi imkânlar neticesinde yüz güldüren tedaviler uygulanmakta ve bu tedavilerin sonucunda iyileşme oranları hızla yükselmektedir. Uzun soluklu bir tedavi sürecinin ardından, çocukluk çağı kan kanseri vakalarında iyileşme oranları % 80’lerin üzerinde, yetişkin kan kanseri vakalarında ise % 60’lar civarındadır. Kemoterapinin yetersiz kaldığı durumlarda başvurulan ilik nakillerinde de başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Kan Kanserinin Nedenleri

Kan kanserinin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, bir takım faktörlerin hastalığın meydana gelmesinde rol oynadığı düşünülmektedir. Özellikle yetişkinlerde görülen kan kanserlerinin çevresel faktörlerle ilişkili olduğu düşünülürken, çocuklardaki kan kanserlerinin daha ziyade genetik nedenlerde geliştiği düşünülmektedir. Genel olarak bakıldığında aşağıdaki faktörlerin kan kanseri için risk taşıdığı belirtilmektedir.

– Radyasyona veya bazı kimyasallara maruz kalınması

– Sigara kullanılması

– Genetik mutasyonlar ve sorunlar

– Geçirilen bir takım viral hastalıklar

– Ailede rastlanılan tümörler ve kanser türleri

Cevap Bırakın