Kök Hücre Teknolojisiyle Ms Tedavisi Mümkün

Multiple skleroz (MS), beyin ve omurilik tutulumuna bağlı olarak ortaya çıkan çift görme, bulanık görme, kol ve bacaklarda güçsüzlük, uyuşma, idrar ve gaita yapamama veya kaçırma gibi oldukça zengin nörolojik bulgular ile karakterizedir. Daha çok genç nüfus da ortaya çıkar ve kadınlarda daha sıktır. Hastalık kötüleşme ve iyileşme (relapsing remitting) atakları ile seyredebileceği gibi sürekli kötüleşme (primer progresif), ataklar akabinde sürekli kötüleşme (sekonder progresif) gibi değişik klinik bulgular ile seyredebilir.

Kök Hücre Teknolojisiyle Ms Tedavisi Mümkün

Kök Hücre Teknolojisiyle Ms Tedavisi Mümkün

Kök Hücre Teknolojisiyle Ms Tedavisi Mümkün

Herhangi bir nörolojik yakınma ile ilk kez hekime başvuran hastanın hangi gruba gireceği etkilenen nöroanatomik yapılar, tedaviye verdiği cevap ile öngörülebilmekle birlikte asıl olarak takipte karar verilir. Tanı, nörolojik muayene, kontrastlı beyin ve omurilik manyetik rezonans görüntüleme, uyarılmış potansiyel çalışmaları, beyin omurilik sıvı analizinde oligoklonal band varlığının gösterilmesi ile konur.

MS Tedavisi

Atak tedavisi, koruyucu tedavi ve semptomatik tedavi olmak üzere 3 ana başlıktan oluşur. Koruyucu tedavide pek çok ilaç seçeneği mevcuttur. Her geçen günde bu tedavi seçeneklerine bir yenisi eklenmektedir. Atakta ilk basamak ilaç, damar yolundan verilen yüksek doz kortizon tedavisidir. Bu tedaviye cevap alınamadığı durumlarda plazma değişimi veya diğer bağışıklık baskılayıcı (immunsupresif) ilaçlar kullanılır. Bütün bu gelişmelere rağmen hastalığı tamamen iyileştiren bir tedavi seçeneği bulunmamaktadır. 1997 yılında MS tanısı ile takip edilirken kan kanseri (lösemi) gelişen bir hastaya kök hücre nakli yapıldıktan sonra nörolojik tabloda düzelme görülmesi tedavide kök hücre kullanılabilir mi? sorusunu akla getirmiştir.

MS Kök Hücre Tedavisi

Kanıta dayalı tıp bilgileri doğrultusunda uygulanması gereken standart tedavilere cevap vermeyen, hareket kabiliyeti tamamen kaybolmamış az sayıda hastaya uygulanmıştır. Bu tedavi şekli daha çok araştırma amaçlı yapılmakta olup halen bu alandaki araştırmalar devam etmektedir.

Cevap Bırakın