Sağlığı Olumsuz Etkileyen Elementler

Sağlığı Olumsuz Etkileyen Elementler

İnsan sağlığına birçok zararlı etmen vardır. Bu etmenlerden korunmak için insan sağlığına nelerin zararlı olup olmadığını bilmemiz gerekir. Sağlık hayatımızın önemli bir parçasıdır.

İnsan sağlığını olumsuz etkileyen etmenler çevresel Etmenler ve bünyesel etmenler olarak ikiye ayrılır.

Bünyesel Etmenler

Genetik hastalıklar, hormonal bozukluklar ve metbolik hastalıklardır. Genetik bozukluklar daha anne karnındayken başlar (down sendromu vb.) ve bebek dünyaya gelinceye kadar devam eder. Hormonal bozukluklar da vücudun hormon yapısıyla alakalıdır.

Çevresel Etmenler

İnsanlar ister istemez yaşadıkları çevreyle yakın ilişki içinde olurlar ve çevre ile aralarındaki ilişkiden olumlu ya da olumsuz etkilenebilirler. Çevresel Etmenler kendi içinde altıya ayrılır: Fiziksel faktörler, biyolojik faktörler, psikolojik faktörler, kimyasal faktörler, sosyo-kültürel ve ekonomik faktörler olarak ayrılır.

Biyolojik Faktörler

Karasinek, bit, pire, hamam böceği, fare benzeri canlılar, mikro organizmalar (verem, tifo, kolera, kızamık, menenjit, kabakulak vb.) ve son olarak da bitkilerdir. Bu bitkilerin üretimi sırasında kullanılan kimyasallar insan sağlığına etki eder.

Kimyasal Faktörler

Biyolojik etmenler ile aynı sayılır. Gıdada kullanılan katkı malzemeleri ve tarım ilaçları başlı başına kimyasal etkendir. Tarladaki zararlı ot veya böcekleri yok etmek için kullanılan kimyasal maddelerdir. Bir süre sonra bu kimyasallar hastalığa neden olabiliyor.

Sosyo-kültürel Ve Ekonomik Faktörler

Bireyin yaşam tarzı, gelir ve harcama düzeyi, yaşam alanları gibi faktörler ilk başta akla gelen etmenlerdir. Gelir düzeyi yüksek olan insanlar daha iyi beslenip ve daha iyi şartlarda yaşarken, gelir düzeyi az olan insanlarda beslenme düzeyinin düştüğü görülüyor.

Psikolojik Etmenler

Ruh sağlığı göz önünde bulundurarak bulundurulur. Stres, heyecan, kaygı, korku vb.

Fiziksel Etmenler

Atık sular, çöpler, gübreler hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği bireylerin sağlıkları açısından tehlike taşıyor ancak bunlar temiz tutulduğunda daha sağlıklı bireyler ve daha sağlıklı nesiller olması için zemin hazırlamış olunur.

Cevap Bırakın