Sağlık Hizmetlerinde İstihdam Edilen Hemşire Sayısı

 Her tıbbi müdahale esnasında mutlaka doktorun yanında bulunan ve doktorlara asistanlık yaparken aynı zamanda hastaların hastalıktan, hayati tehlikede bulunanların ise ölmekten kurtarıldığı durumlara ciddi anlamda katkıda bulunan hemşireler sağlık sektöründe çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu önemi taşıması sebebi ile hem eğitimleri hem de çalışma koşulları anlamında her basamakta hemşirelik farklı anlamlar taşımaktadır. En az doktorluk kadar kutsal bir değer taşıyan bu meslek, çalışma koşullarının gün geçtikçe zorlaşmasına rağmen insan sağlığı gibi hassas bir konuya katkı yapan ve son derece saygın olan yerini korumaya devam etmektedir.

Sağlık Hizmetlerinde İstihdam Edilen Hemşire Sayısı

Sağlık Hizmetlerinde İstihdam Edilen Hemşire Sayısı

Sağlık Hizmetlerinde İstihdam Edilen Hemşire Sayısı

Hemşire Nedir? Ne İş Yapar?

Hemşire; toplumda yaşayan bireylerin mevcut olan sağlık durumlarının korunmasında ve geliştirilmesinde görev alırken, gerektiği zamanlarda da hastaya yapılacak çeşitli müdahalelerin ve hasta olan bireylerin müdahalelerinin sağlanmasında görev alan sağlık çalışanıdır.

Sağlık alanında ciddi anlamda hizmet ve katkıda bulunan hemşireler, hastaların kabulünü gerçekleştirip temel yaşam belirtilerinin düzenli olup olmadığını muayene ederken eğer gerekiyorsa ilk yardım uygulamasını gerçekleştirir ve doktorlara hastayı teslim etme görevini yerine getirir. Ayrıca hemşire, cerrahi operasyonların gerçekleştirildiği ameliyathanelerde de cerrahlara asistanlık yaparken ameliyathanenin düzeni ve hazırlığından da sorumlu olur.

Hemşirelerin Çalışma Şartları ve Olanakları

Sağlık hizmetlerinde en çok istihdam açığı bulunan meslek grupları genellikle hemşireler olmuştur. Genellikle her zaman açık pozisyon bulunan bu meslekte işsiz kalma durumu yok denecek kadar azdır. Hastane ve Aile Sağlık Merkezleri gibi sağlık kuruluşlarının yanı sıra hemşireler farklı kurumlar içerisinde yer alan sağlık birimlerinde de görev yapabilirler. Özellikle son zamanlarda sağlıkta şiddet vakaları ile doktorların yanı sıra bu durumdan nasibini alan hemşirelik mesleği de ciddi anlamda darbe almaya devam etmektedir. Çalışma koşullarının ciddi anlamda yorucu ve tehlikeli olabileceği bölgeler bulunan hemşirelik mesleği her ne kadar da itibar anlamında zarar görse de, insan sağlığına hizmet etmenin verdiği önemli sorumluluk ile hemşireler görevlerine saygı ile bakmakta ve tüm gayretlerini sarfetmektedirler.

 Ülkemizdeki Hemşire Sayısı Nedir?

Günümüzde Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre istihdam edilen hemşire sayısı 192 bin 971’dir. Her ne kadar bu sayı göze çok gelse de aslında ülkemizde var olan tüm sağlık birim ve kuruluşlarını düşündüğümüzde ne kadar yetersiz olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple de Sağlık Bakanlığı ülkemizde yer alan hemşire kadrolarında açıklık bulunduğunu belirtmektedir. Bu durumda bakanlık, vatandaşların sağlık hizmetlerinden eşit ve iyi bir biçimde yararlanabilmesi için bu açığın mutlaka kapatılması gerektiğini ifade etmektedir.

Cevap Bırakın