Sağlık Sektöründe İstihdam Edilen Kişi Sayısı

Sağlık Sektöründe İstihdam Edilen Kişi Sayısı Özellikle sağlık sektöründe çalışanlar açısından istihdam merak konusudur. En çok istihdam gerçekleştiren sektörlerden biri sağlık sektörü olmasına rağmen henüz istenilen istihdam oranına ulaşılamamıştır. İstihdam oranını arttırmaya yönelik devlet bazı stratejik yöntemler geliştirmektedir. 2017-2019 dönemine ait ulusal istihdam stratejisi kapsamında dördüncü eylem planı 2017 yılında resmi gazetede yayımlandı.

Sağlık Sektöründe İstihdam Edilen Kişi Sayısı

Sağlık Sektöründe İstihdam Edilen Kişi Sayısı

Sağlık Sektöründe İstihdam Edilen Kişi Sayısı

Sağlık sektöründe nitelikli sağlık personeli istihdamı büyük önem arz etmektedir. Çünkü bu sektör sağlık personeliyle var olan bir sektördür. Sağlık sektöründe çalışan nitelikli kişi sayısı ne kadar çoksa o kadar fazla yere hizmet götüre bilinmekte ve çalışanlara düşen fazla iş yoğunluğu da azalmaktadır. Böylece daha fazla kişiye daha sağlıklı bir hizmet sağlanmaktadır. Gün geçtikçe nüfus artmakta ve bu oranda da sağlık sektörüne istihdam edilmesi gereken sayı da artmaktadır. Şu an küresel düzeyde 4 milyon doktor, hemşire, ebe, hasta bakım personeli gibi sağlık çalışanı açığı vardır.

Sağlık Sektöründe İstihdam Oranları

​​​ Gelişmiş ülkelerde sağlık sektöründeki istihdam oranı seviyesinde iken bu oran gelir düzeyi ile paralel hareket etmektedir. Ülkemizde sağlık sektöründe 2015 verilerine göre 787 bin 352 personel istihdam edilmektedir. Türkiye’nin sağlık sektöründeki istihdam oranı %2,95 iken Avrupa’da ise istihdam oranı ,4 seviyesindedir.

Hekim istihdam oranında önem arz eden gelişmeler yaşanırken bölgeler arasında istihdam dengesizlikleri vardır. 2015 verilerine göre hemşire sayımız 152000’dir. Yine 2015 verilerine göre Türkiye’de yüz bin kişiye düşen hemşire sayısı 194 iken AB ülkelerinde bu sayı 864’tür. Bu nedenledir ki sağlık sektöründe daha fazla istihdama ihtiyaç vardır.

​​​​​​​ 2017-2019 Eylem Planının Amacı Nedir?

2017-2019 eylem planında şunlar yer almaktadır:

– Sektörde personel ihtiyacına yönelik analizlerin yapılması,

– Sağlık bakanlığının belirlediği meslek tanımlarına uygun istihdamın gerçekleştirilmesi,

– Meslek hastalıklarıyla ilgili sağlık kuruluşları kurulması,

– İlaç ve tıbbi cihaz sektöründeki istihdamda artış sağlanması,

– Sağlık eğitimi veren kurumların kontenjanlarının artırılması ve yeniden düzenlenmesi,

– Diğer sağlık personeli meslek tanımlarının yapılması.

Bunlar kapsamında ve hızla büyüyen sağlık sektörü alanında yapılan yatırımlar artıyor, gelişen teknoloji ile birlikte de yeni branşlar ortaya çıkmaktadır. Bu branşlar kapsamında da personel istihdamı yapılmaktadır. Türkiye bu kapsamda Avrupa ile aynı seviyeye gelinmesini hedeflemektedir.

Günümüzde Türkiye’deki en önemli problemlerden bir de hemşire istihdamıdır. Hemşirelerin yaklaşık yarısı mesleğe başladıktan 2-3 sene sonra işi bırakmaktadır. Bundan ötürüdür ki öğretimi tamamlayan hemşirelerin uzun vadede sadece yarısından yararlanılmaktadır. Bu nedenle hemşire açığı giderilememektedir. Ayrıca on yıl öncesine göre sağlık sektöründeki branş sayısı 15’den 46’ya, tıp fakültesinden mezun olanların sayısı 4500’den 11000’e çıkartıldı. Bu artışlara rağmen istihdam alanındaki bu açığın kapatılması zor olacağı düşünülmektedir. Belki de bu açığın kapatılmasında sadece personel sayısını artırmaktan ziyade sektörden ayrılan sağlık personellerinin ayrılma sebepleri araştırılarak bu sebeplerin üzerine gidilmeli ve çözümler üretilmelidir. Daha sağlıklı iş ortamı sağlanmasına özen gösterilmelidir.

Cevap Bırakın